Nhà Sản Xuất Gạch Bông Hàng Đầu Việt Nam
 • Tiếng Việt
 • English
Các mô hình và màu sắc tùy biến
10.000 m2/tháng
Thời gian sản xuất nhanh
Vận chuyển trên toàn thế giới
Sản xuất lớn nhất ở Việt Nam
 • Các sản phẩm

  Check out our latest available designs!

  Read more

 • Các sản phẩm

  Check out our latest available designs!

  Read more

 • History

  History and tradition of Vietnamese
  Cement Tile

  Read more

 • History

  History and tradition of Vietnamese
  Cement Tile

  Read more

Nhà Sản Xuất Gạch Bông Hàng Đầu Việt Nam
Hotline: Mr Sơn 0904727221
Email : info@eurekatile.com

Factoty: Km35 Đại Lộ Thăng Long – Hoà Lạc – Hà Nội
Hotline: 0904 727 221
Email: info@eurekatile.com