Nhà Sản Xuất Gạch Bông Hàng Đầu Việt Nam

Email: [email protected]
Hotline: 0904 727 221
(Whatsapp, Viber, Zalo)
 • Print
 • Print
 • Print
 • Print
 • Print
 • Print
 • Print
 • Print
 • Print
 • Print
 • Print
 • Print
DT Icoon Europa

Customizable models and colors

DT Icoon 400

High Production Capacity

DT Icoon Wereldwijd

Quick Production Time

DT Icoon Wereldwijd

Worldwide Shipment

DT Icoon Eigenproductie

Non-burnt Green Product

DT Icoon Europa

Các mô hình và màu sắc tùy biến

DT Icoon 400

10.000 m2/tháng

DT Icoon Wereldwijd

Thời gian sản xuất nhanh

DT Icoon Wereldwijd

Vận chuyển trên toàn thế giới

Tự sản xuất với giá tốt nhất

Sản xuất lớn nhất ở Việt Nam

 • Các sản phẩm

  Các sản phẩm

  Check out our latest available designs!

  Read more

 • Các sản phẩm
 • History

  History

  History and tradition of Vietnamese Cement Tile

  Read more

 • History

  History

  History and tradition of Vietnamese Cement Tile

  Read more

 • History
 • History
 • Documents & Specification
 • How Cement Tiles are made

Please choise language

Mời bạn chọn ngôn ngữ

 • English

 • Vietnam

Please choose your language

Mời bạn chọn ngôn ngữ

 • English

 • Vietnam